HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă

 

POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă

Sursa de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1 - CP2/2017 - Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Operațiunea - Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului: 955,906.30 lei, din care 951,743,68 lei valoare eligibilă și 4,162.62 lei valoare neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia.

Durata proiectului: 16 luni

Proiect implementat, în parteneriat cu APDT - Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov și ADER - Asociația de Dezvoltare Economică și Regională, derulează, în baza contractului de finanțare POCA/111/1/1/111701 din 11.05.2018, proiectul "POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă".

Proiectul se concentrează pe creșterea calității și eficienței activităților/ acțiunilor de implicare a ONG-urilor din domeniul turismului în demersul de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern cu scopul dezvoltării/ promovării unui turism sustenabil.

Implicarea ONG-urilor din turism în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de guvern privind problemele cu care se confrunta domeniul turistic. Principalele propuneri privesc: - reducerea evaziunii fiscale in industria hoteliera - masuri de securitate in turismul național - garantarea pachetelor turistice - legea privind statutul OMD-urilor - legea turismului

Dezvoltarea de abilități specifice privind implicarea angajaților ONG-urilor si a partenerilor sociali in demersul de elaborare si promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de guvern. In acest sens vor fi organizate cursuri de formare - advocacy și loby pentru a înțelege care este demersul in formularea de politici publice. De asemenea pentru a identifica si formula corect problemele cu care se confrunta cei implicați in domeniu se va organiza un curs pentru managerii Organizațiilor de Management al Destinațiilor. Vor fi organizate dezbateri si întâlniri in care se vor propune si analiza posibile alternative la politicile publice inițiate de guvern.

Creșterea gradului de informare și conștientizare a societății publice privind implicarea comunității în viața publică și participarea la procese decizionale

Grupul țintă al proiectului este format din 270 persoane.

Rezultate estimate ale proiectului

- 20 de persoane din ONG-uri si parteneri sociali instruiți în domeniile advocacy si lobby si 20 de persoane instruite/ formate in managementul destinației, minim 250 de persoane din ONG-uri si parteneri sociali participante la dezbateri publice pe tema turismului

- minim o politica publica alternativa in domeniul turismului elaborată

- minim o politica publica alternativa în domeniul turismului promovata si acceptata

- platforma de comunicare/ mecanism/ instrument de consolidare a dialogului social si civic implementata la nivel național.

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
08.10.2019
 
30.09.2019
 
23.09.2019
CONTACT
Casa Baiulescu (mansarda) Bulevardul Eroilor nr. 33
500036 Brașov
jud. Brașov

România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact